שיווק - קבוצת עטיה נכסים והשקעות
ליצירת קשר  6888*  moshe@attia.co.il